top of page

Tillgänglighetsredogörelse för noraboonline.se

Norabostäder AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen och den här sidan beskriver hur si.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig. Se avsnittet nedan för mer information. Vi jobbar med att åtgärda dessa brister i kommande uppdateringar av webbplatsen.

Hur vi testat webbplatsen

Vi gör löpande testning av noraboonline.se. Senaste bedömningen gjordes den 11 juli 2022.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är i huvudsak förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och WCAG 2.1 nivå AA. Det innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Problem för användare utan synförmåga

  • Det finns rubriker med felaktig rubrikstruktur.

  • Vid uppskalning >200% kan layouten påverkas, och en del information falla bort.

 

Vad du kan göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Kontakta oss på info@norabostader.se om du behöver innehåll från noraboonline.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning ovan.

 

Vi behöver följande information:

  • innehållets webbadress (URL)

  • ditt namn och din e-postadress

  • formatet du behöver

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Kontakta oss eller meddela oss via mejl om du upptäcker brister och problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav.

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning ansvarar för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning via denna länk.

Redogörelsen uppdaterades senast den 11 juli 2022.

Tillbaka till startsidan

bottom of page